Termeni şi condiţii de acces şi utilizare

Acest website este operat/administrat de S.C. NETALL SRL/FAMILY HOLIDAY, cu sediul în Târgu Mureş, Str. Tuşnad 1/8, Jud. Mureş, Romania.
S.C. NETALL SRL/FAMILY HOLIDAY a creat acest site pentru informarea clienţilor. Informaţiile cuprinse în acest site au un caracter strict consultativ şi pot fi modificate de către S.C. NETALL SRL/FAMILY HOLIDAY oricând, fără o notificare prealabilă.
Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale. Utilizarea site-ului va fi considerată ca acceptare irevocabilă a prezentelor condiţii. S.C. NETALL SRL/FAMILY HOLIDAY îşi asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare.

Parteneri

S.C. NETALL SRL/FAMILY HOLIDAY acţionează şi ca agent pentru terţi furnizori cum sunt: liniile aeriene, hoteluri, companii de închiriat maşini, alţi furnizori de Servicii Turistice. Deasemenea acest site conţine link-uri către alte site-uri, care vă pun la dispoziţie platforme de comunicare directă între dumneavoastră şi alţi parteneri ai noştri.  S.C. NETALL SRL/FAMILY HOLIDAY, nu are nici o responsabilitate asupra corectitudinii informaţiilor furnizate pe aceste site-uri. S.C. NETALL SRL/FAMILY HOLIDAY  nu îsi asumă nici o responsabilitate pentru produsele şi serviciile turistice oferite de Furnizorii de Servicii Turistice şi nu garantează în nici un fel (fie explicit sau implicit) acurateţea sau calitatea produselor şi a serviciilor reflectate pe acest site.

Confidenţialitate şi informaţii personale 

S.C. NETALL SRL/FAMILY HOLIDAY oferă acces limitat, în interes personal, pe acest site, pentru solicitare de oferte şi programe turistice, informaţii despre destinaţii turistice, abonare la newsletter, achiziţionare de pachete turistice, rezervări, precum şi suport live sau prin e-mail. Dacă optaţi pentru înregistrare pe acest site vă obligaţi să ne furnizaţi corect numele, adresa şi alte informaţii necesare.

Date personale

Datele furnizate de către dumneavoastra sunt confidenţiale, şi utilizate strict pentru relaţia de afaceri între dumeavoastră şi S.C. NETALL SRL/FAMILY HOLIDAY.
Datele dumneavoastră personale vor putea fi utilizate de către S.C. NETALL SRL/FAMILY HOLIDAY în scopul furnizării de pachete turistice şi a promovării acestora, pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), poştă sau alte mijloace de comunicare despre acţiunile ulterioare sau realizarea de rapoarte statistice. Aceste date vor putea fi transmise numai autorităţilor responsabile în scopul verificării tranzacţilor comerciale sau altor autorităţi în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.
S.C. NETALL SRL/FAMILY HOLIDAY certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vieţii private in sectorul comunicaţiilor electronice, a Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum a Ordonantei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare.
S.C. NETALL SRL/FAMILY HOLIDAY este operator de date cu caracter personal şi este înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 3394.

Drepturi de autor şi proprietate intelectuală

Întregul conţinut al acestui site: imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica WEB, scripturi, programe şi alte date reprezintă proprietatea intelectuală a S.C. NETALL SRL/FAMILY HOLIDAY şi sunt apărate de legea pentru protecţia drepturilor de autor.
Aceste materiale nu pot fi copiate , reproduse, transferate, incărcate, publicate sau distribuite in orice mod fără a obţine în prealabil acordul scris al S.C. NETALL SRL/FAMILY HOLIDAY. Folosirea fără acordul companiei S.C. NETALL SRL/FAMILY HOLIDAY a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legii 8/1996. cu modificările şi completările ulterioare.

Contact

Pentru întrebări sau nelămuri referitoare la termenii şi condiţii de utilizare a site-ului, datele personale, precum şi despre drepturile de proprietate intelectuală şi politica de confidenţialitate, vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0749922887, 0720090216, sau la adresa de e-mail: office@family-holiday.ro.

Solicitările de utilizare/ modificare a conţinutului site-ului pot fi trimise la adresa de e-mail office@family-holiday.ro.

Share Button